Převod kazet VHS, VHS-C, Video8, Hi8, Digital8, D8, miniDV

Převod kazet VHS, VHS-C, video 8, Hi8, Digital 8, D8, miniDV do PC

Digitální převod videa provádíme z video kazet VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, video8, Hi8, Digital8, D8, miniDV.

Vzhledem k různé kvalitě pásku ve video kazetách a stáří záznamu, může obraz vykazovat výpadky obrazu označované jako drop outy. Při běžném přehrávání kazety ve video přehrávači se tyto výpadky na televizoru projevují jen jako krátké probliknutí bílého pruhu, který následný přehrávaný záznam nijak neovlivní.

Avšak při digitalizaci videa tyto drop outy představují nepříjemný problém. Výpadek obrazu se v digitalizovaném videu obvykle projevuje zamrznutím obrazu, rozkostičkovaným obrazem nebo barevnými artefakty v obraze. Tyto projevy drop outu jsou navíc velmi často doprovázeny i výpadkem synchronizace zvuku s obrazem.
Abychom této nepříjemné skutečnosti zabránili, převod videa do digitální podoby provádíme přes zařízení, která dokáží tyto výpadky obrazu minimalizovat.

 

 

 

 

Ukázka projevu drop outu v běžně a profesionálně digitalizovaném videu.