Je teplé červencové léto. Přesně takové, jako před sto lety, kdy vrcholila Velká válka. Před budovou bývalé Legiobanky v Praze stojí vysokozdvižná plošina s režisérem Petrem Nikolaevem hledícím tváří v tvář kameným československým legionářům.

Tak by se dal charakterizovat začátek nebyčejné cesty do Zborova, kterou Petr Nikolaev podnikl společně s pilotem a publicistou Jiřím Prušou.

"Zborov je pro českého filmaře, který se aspoň trochu zaobírá naší historií, fascinující. I proto jsme se sem už na začátku příprav filmu zaletěli podívat - bojiště jsme několikrát přeletěli sportovním letadlem i projeli půjčeným autem.

Fakt, že jsme zde byli v červenci, kdy se bitva odehrála nám pomohl nasát skutečnou atmosféru, projít místa, kde hřměly zbraně obou stran, sáhnout si na zem, již krvavě vrásnily výbuchy granátů. A pokusit aspoň trochu proniknout do pocitů vojáků, kteří tu stáli proti sobě. Vždyť proti sobě na obou stranách bojovali vojáci českého či slovenského původu. Městečko uprostřed ukrajinských rovin bylo svědkem bratrovražedné bitvy, údajně tu proti sobě stáli bratři či otec a syn. V každém případě vojáci, kteří byli předtím příslušníky stejných rakousko-uherských jednotek."

Ze záběrů, které Petr Nikolaev přivezl jsme vyrobili tento dokument, který je nejen připomínkou oné historické události, ale zároveň výzvou pro podporu vzniku celovečerního filmu o československých legionářích.

Více informací o připravovaném filmu, který se těší naší podpoře můžete získat zde: www.legiefilm.cz